Leksikon radija i televizije

Natrag

digitalna regija

područje koje pokriva digitalni TV signal. Označuje se velikim slovom “D” i brojem za područja koja uključuju jednu ili više županija, malim slovom “d” i brojem za područja pokrivanja koje uključuje jedan ili više gradova te velikim slovom “L” i dodatnom oznakom za lokalna područja pokrivanja. U Hrvatskoj je definirano devet osnovnih digitalnih regija: D01 (Osječko-baranjska, Vukovarsko-srijemska i dio Brodsko-posavske županije), D02 (dio Bjelovarsko-bilogorske, Virovitičko-podravska, Požeško-slavonska i dio Brodsko-posavske županije), D03 (Međimurska, Varaždinska, Koprivničko-križevačka i dio Bjelovarsko-bilogorske županije), D04 (Grad Zagreb, Zagrebačka, Sisačko-moslavačka, dio Krapinsko-zagorske i dio Karlovačke županije), D05 (Primorsko-goranska, Istarska i dio Ličko-senjske županije), D06 (dio Karlovačke i Ličko-senjske županije), D07 (Zadarska, Šibensko-kninska i dio Ličko-senjske županije), D08 (Splitsko-dalmatinska i dio Dubrovačko-neretvanske županije) i D09 (dio Dubrovačko-neretvanske županija). Osim digitalnih regija D01D09 definirano je i više digitalnih regija niže razine, od kojih su koncesije dosad dodijeljene u d44–d45-d46 (Grad Zagreb, Velika Gorica, Sveta Nedjelja, Stupnik, dio općine Samobor, Jastrebarsko, Klinča Sela, Krašić, Pisarovina, Karlovac, Lasinja, Ozalj, Žakanje, Draganić, Netretić, Duga Resa, Generalski Stol, Barilovići, Krnjak, dio općine Vojnić, Bosiljevo), d72 (grad Šibenik) i L-ZA (općine Zaprešić, Bistra, Luka, Jakovlje, Dubravica, Pušća, Marija Gorica i Brdovec).

Preuzmi tiskano izdanje

PDF, 25 MB

Tiskano izdanje leksikona