Leksikon radija i televizije

Natrag

digitalna dividenda

dio radiofrekvencijskoga (RF) spektra namijenjen zemaljskoj radiodifuziji TV signala u VHF radiofrekvencijskom pojasu III i UHF radiofrekvencijskim pojasima IV i V, koji se prelaskom na potpuno digitalni sustav odašiljanja oslobađa za nove radiodifuzijske usluge i sadržaje te za druge elektroničke komunikacijske usluge. U većini zemalja dio RF spektra 790–862 MHz, skr. DD1 (I. digitalna dividenda), već je dodijeljen za potrebe mobilnih operatera, a u nekim je zemljama okončan i postupak dodjele RF spektra 694–790 MHz, skr. DD2. Uslijed prelaska na digitalno emitiranje državni proračun uprihodio je značajna sredstva i otvorio mogućnost novih ulaganja u infrastrukturu širokopojasnoga pristupa interneta u mrežama pokretnih komunikacija.

Preuzmi tiskano izdanje

PDF, 25 MB

Tiskano izdanje leksikona