Leksikon radija i televizije

Natrag

digitalizacija

u širem smislu, uvođenje digitalne tehnologije u svakidašnji život pretvaranjem informacija u digitalni oblik. Postupci digitalizacije podrazumijevaju informatizaciju i uvođenje novih radnih procesa. U užem smislu, pretvorba informacija (teksta, slike, zvuka, videa i dr.) iz analognoga u digitalni oblik (analogno-digitalna pretvorba).

Preuzmi tiskano izdanje

PDF, 25 MB

Tiskano izdanje leksikona