Leksikon radija i televizije

Natrag

difuznost zvuka

pojava raspršenja zvuka povezana s akustikom zatvorenih prostorija (studiji, auditoriji, kazališta). Podrazumijeva temeljitu raspršenost zvučnih zraka iz izvora tako da se u čitavu volumenu prostorije, a barem na razini slušanja pri podu prostorije, dobije puna homogenost zvučnog polja i to u čitavom tonskom opsegu. Nekoliko je načina da se postigne difuznost: izbjegavaju se pravilni oblici prostora, jer sve istake u prostoriji dobro raspršuju zvuk (odatle izvrsna akustika baroknih prostora). Danas akustika raspolaže i namjenskim elementima, tzv. difuzorima, za postavu na granične plohe prostora. Među namjenskim difuzorima najučinkovitiji su tzv. prim-difuzori na osnovi Schroederove brojevne teorije (QR difuzori, PR difuzori).

Preuzmi tiskano izdanje

PDF, 25 MB

Tiskano izdanje leksikona