Leksikon radija i televizije

Natrag

detektivska serija

podvrsta kriminalističke serije u kojoj je, za razliku od drugih podvrsta kriminalističkoga žanra (gangsterske, policijske serije ili špijunske serije), priča o zločinu posredovana iz perspektive istražitelja. Stoga je bliska policijskoj seriji: fabulom koja se organizira kao potraga za izvršiteljem zločina (koji nije poznat), objašnjenjem zločina (izvedbe i uzroka) te njegovim kažnjavanjem. Razlika je ikonografska (istražitelj je pojedinac – detektiv, a ne organizirana policija), time i izvedbena (naglasak je na prikazu individualiziranih postupaka, a ne policijske istrage i njezinih procedura), no policijska se serija u najširem smislu ipak može držati podvrstom detektivske serije. Klasični lik detektiva gotovo uvijek ima pomoćnika, koji služi kao sugovornik za detektivove verbalne analize slučaja (napose u britanskoj tradiciji žanra). Detektivski programi postoje od početaka radija i televizije. Od kasnih 1950-ih trajanje detektivskih serija standardizira se na 60 minuta, pa one poprimaju bogatiji audiovizualni stil, primjeren TV mediju. Jedna je od takvih i Perry Mason (1957–66), koja je uvela standardiziranu segmentiranu narativnu strukturu što pogoduje prekidima za reklamne poruke. Tijekom 1960-ih produkcija detektivskih serija postajala je sve raskošnija, njihov izgled u koloru, snimljen na lokacijama, spektakularniji, a fabula izrazito akcijske naravi. Treća etapa u razvoju žanra nastupila je sredinom 1970-ih, kad su detektivske serije povezale stečene vizualne kvalitete s novom sadržajnom kompleksnošću (Rockfordovi dosjei – The Rockford Files, Columbo, Kojak). Britanske detektivske TV serije pratile su tradiciju detektivske književnosti A. C. Doylea i A. Christie (uglavnom adaptirajući njihova djela, kao i ona nastala u toj tradiciji), koju obilježava komorna atmosfera te izostanak akcijskih prizora, a najpopularniji su im likovi Sherlock Holmes, gospođica Marple i Hercule Poirot. Najpoznatija američka primjena toga pristupa jest lik Jessice Fletcher u seriji Ubojstvo, napisala je (Murder, She Wrote). Američke detektivske serije češće prikazuju rad detektiva (često para) u okviru širega policijskoga ili istražiteljskoga tima (npr. Odjel za umorstva – Homicide: Life on the Street, Monk) ili pak detektivskoga para na margini policijskoga sistema (Dosjei X – The X Files, Pravi detektiv – True Detective), a britanske su uže detektivske naravi, pa i kad su im protagonisti policijski detektivi i inspektori (Inspektor Morse – Morse, Umorstva u Midsomeru – Midsomer Murders). Također se 1990-ih i 2000-ih razvila podvrsta policijsko-detektivskih serija u kojima je glavni istražitelj medicinski istražitelj ili forenzičarska ekipa (Forenzičarka Halifax – Halifax f. p., CSI – Ekipa za očevid). U Hrvatskoj su žanru najbliže novije serije Mamutica i Počivali u miru, a Operacija Barbarossa (1990, prema romanu Zagonetni dječak I. Kušana), primjer je detektivske serije za djecu i mlade.

Preuzmi tiskano izdanje

PDF, 25 MB

Tiskano izdanje leksikona