Leksikon radija i televizije

Natrag

Danon, Oskar

skladatelj i dirigent (1913–2009). Studirao je na Državnom konzervatoriju u Pragu, a doktorirao na Karlovu sveučilištu. Do odlaska u partizane 1941. djelovao je u Sarajevu kao dirigent pjevačkih društava, Narodnog pozorišta i Filharmonije. Direktor i dirigent beogradske opere 1945–63, profesor na opernom studiju Muzičke akademije u Beogradu 1963–70. Stekao međunarodni ugled; 1964–66. stalni gostujući dirigent Bečke državne opere; 1970–75. šef dirigent Slovenske filharmonije u Ljubljani, potom dvije sezone šef dirigent Simfonijskoga orkestra RZ-a.

Preuzmi tiskano izdanje

PDF, 25 MB

Tiskano izdanje leksikona