Leksikon radija i televizije

Natrag

dah

strujanje zraka pri disanju. U izgovorenoj rečenici dah je bitan sastavni dio. U govoru na radiju i televiziji bitno je pravilno disati i biti opušten. Svakidašnja vježba novinara, spikera i voditelja omogućuje da njihovi tekstovi budu pravilno izgovoreni. Novinarima i voditeljima preporučuje se da dok govore stoje kako bi put od ošita preko dušnika do usne i nosne šupljine bio neprekinut.

Preuzmi tiskano izdanje

PDF, 25 MB

Tiskano izdanje leksikona