Leksikon radija i televizije

Natrag

Clara, Lu, and Em

radijska soap opera Louise Starkey (Clara), Isobel Carothers (Lu) i Helen King (Em), koju je 1930. emitirala radiopostaja WGN iz Chicaga; od 1931. serijal je emitirao NBC, a 1942–45. CBS. Prva radijska serija toga žanra. Tekst joj je većim dijelom bio improviziran; epizode su trajale 15 minuta uz glazbenu pratnju.

Preuzmi tiskano izdanje

PDF, 25 MB

Tiskano izdanje leksikona