Leksikon radija i televizije

Natrag

ciljana publika

određeni dio slušateljstva, tj. gledateljstva specifičnih (zajedničkih) sociodemografskih ili psihografskih obilježja kao što su spol, dob, stupanj obrazovanja, tip naselja, zanimanje (profesija) prema kojemu se posreduju specifični programski sadržaji s ciljem da se zadovolje njegove medijsko-programske preferencije, estetski kriteriji i potrošačke navike. Sličan je pojam ciljano tržište (engl. target market), koji predstavlja broj konzumenata određenoga proizvoda ili usluge prema kojima se usmjeravaju (ili intenziviraju) prodajne, oglašivačke i promotivne akcije. Poveznica je tih pojmova nastojanje da se u ciljanoj publici pojavi što veći broj recipijenata i konzumenata određenoga proizvoda ili usluge.

Preuzmi tiskano izdanje

PDF, 25 MB

Tiskano izdanje leksikona