Leksikon radija i televizije

Natrag

CEPT

(akr. od franc. Conférence européenne des administration des postes et des télécommunications – Europska konferencija uprava pošta i telekomunikacija), europsko tijelo predstavnika državnih telekomunikacijskih i poštanskih kompanija i uprava. Utemeljeno 1959; bavi se regulacijom na području telekomunikacija, npr. usklađivanjima radiofrekvencijskoga spektra i usuglašivanjem stajališta oko prenamjene RF spektra za odašiljanje TV programa (tzv. digitalna dividenda).

Preuzmi tiskano izdanje

PDF, 25 MB

Tiskano izdanje leksikona