Leksikon radija i televizije

Natrag

centralni prijamni sustav

(skr. CPS, engl. City Access Point ili Central Receiving Site), prijamni sustav koji se postavlja na dominantne lokacije u gradovima kako bi omogućio izravno povezivanje i javljanje ENG ekipa u TV program. Njegovim korištenjem omogućuje se brzo i pouzdano javljanje, a izbjegavaju problemi koji postoje kod SNG kola ili backpack rješenja. Sastoji se od prijamne antene i prijamnika koji su najčešće svjetlovodom izravno povezani sa središnjom lokacijom na kojoj se proizvodi TV program. Pri korištenju CPS-a kameri se dodaje odašiljač malih dimenzija, koji upotrebom modulacijske tehnike zasnovane na frekvencijskom multipleksu kodiranih ortogonalnih podnositelja (COFDM, engl. Coded Orthogonal Frequency Division Multiplex) komunicira sa CPS sustavom na frekvencijama predviđenima za ENG/OB rad sukladno frekvencijskomu planu. HRT od 2014. rabi CPS sustav postavljen na Trgu bana Josipa Jelačića u Zagrebu i povezan s Domom HRT-a. Radi u frekvencijskom području 2,15–2,5 GHz.

Preuzmi tiskano izdanje

PDF, 25 MB

Tiskano izdanje leksikona