Leksikon radija i televizije

Natrag

Bua, Ivo

financijski i medijski stručnjak (1940). Diplomirao na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu. Od 1976. direktor Radio Splita. U pripremama za Mediteranske igre u Splitu 1979. jedan je od glavnih pokretača i organizatora izgradnje i opremanja novoga modernog splitskog RTV centra. U Zagreb se vratio 1985. kao rukovoditelj Produkcije TVZ-a, potom je pomoćnik direktora RZ-a zadužen za financije i v. d. direktora. Do umirovljenja 2002. rukovoditelj financija HRT-a.

Preuzmi tiskano izdanje

PDF, 25 MB

Tiskano izdanje leksikona