Leksikon radija i televizije

Natrag

Brdo

radiodrama Antuna Šoljana, praizvedena na RZ-u 4. V. 1966. Nastala je u razdoblju Šoljanova dramskog stvaralaštva bliskoga tadašnjemu egzistencijalističkomu teatru situacija, a govori o modernom “pobunjenom junaku” u srazu sa sustavom represivnoga društvenog poretka. Redatelj M. Marotti, uloge: I. Šubić, V. Drach, D. Krča i S. Lasta.

Preuzmi tiskano izdanje

PDF, 25 MB

Tiskano izdanje leksikona