Leksikon radija i televizije

Natrag

Brajan, Berislav

inženjer (1928). Diplomirao na Elektrotehničkom fakultetu u Zagrebu. Od 1957. do umirovljenja 1993. na RTZ-u. Isprva inženjer u TV pogonu odjela odašiljača i veza, zatim šef pogona reportažnih vozila, specijalist za videopodručje studijske tehnike i satelitsku radiodifuziju te u različitim fazama voditelj u odjelima za planiranje, razvoj i emitiranje. Suautor ITU frekvencijskog plana, kojim se osigurala svemirska pozicija zasebnog satelita za potrebe Hrvatske i frekvencijskog plana, na temelju kojega je izgrađen analogni sustav mikrovalnih veza RTZ-a za prijenos radijskih i TV programa do odašiljačkih postaja i međustudijske razmjene. Projektirao je 1990. satelitsku zemaljsku postaju HRT-a, prvu u jugoistočnoj Europi, koja se koristi za razmjenu EBU programa.

Preuzmi tiskano izdanje

PDF, 25 MB

Tiskano izdanje leksikona