Leksikon radija i televizije

Natrag

Bradičić, Daša

novinarka, urednica i prevoditeljica (1943). Diplomirala na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu. Na TVZ-u 1967–92. Urednica emisija Život filma te Povodi i tragovi, urednica Redakcije za kulturu u Informativnom programu. U izravnim prijenosima izvješćivala o kulturnim događajima u Hrvatskoj. Pomoćnica ministra kulture i prosvjete 1992–94. i savjetnica Predsjednika RH za kulturu 1998–2000, ministrica savjetnica veleposlanstva u Parizu 2001–05, savjetnica u veleposlanstvu u Rimu 2006–09. Prevodi s francuskoga i talijanskoga jezika. Dobitnica Zlatnoga pera HND-a 1984, odlikovana Redom Danice hrvatske s likom Marka Marulića i Spomenicom domovinske zahvalnosti 1998.

Preuzmi tiskano izdanje

PDF, 25 MB

Tiskano izdanje leksikona