Leksikon radija i televizije

Natrag

Božica spoznaje

kriminalistička radiodrama Ota Mila Miljevića, praizvedena na programu RZ-a 10. II. 1939; interpretirali su je prvaci Drame HNK-a u Zagrebu B. Kraljeva, H. Nučić i M. Grković. Prva hrvatska radiodrama u tom žanru te prva izvedena na nekoj inozemnoj radijskoj postaji (u autorovu prijevodu na talijanski emitirao ju je RAI u programu Rete azurra 1947).

Preuzmi tiskano izdanje

PDF, 25 MB

Tiskano izdanje leksikona