Leksikon radija i televizije

Natrag

Blagaš, Štefanija

novinarka i urednica (1952). Diplomirala na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu. Na HTV-u od 1989. u Zagrebačkoj panorami, u IP-u 1990. uređivala vijesti za strance, 1991–95. vijesti u Dnevniku, 1996–2004. uređivala i vodila magazin Prizma. Od 2010. urednica multikulturalnoga dokumentarnog projekta Manjinski mozaik. Autorica dokumentarnih filmova Država Izraelostvareni san i Između dviju domovina (o Hrvatima u SAD-u i Kanadi). Odlikovana Spomenicom domovinske zahvalnosti te medaljama Bljesak i Oluja.

Preuzmi tiskano izdanje

PDF, 25 MB

Tiskano izdanje leksikona