Leksikon radija i televizije

Natrag

black burst

(engl.), analogni sinkronizacijski signal koji se sastoji od crnoga sadržaja videosignala, horizontalnih i vertikalnih sinkronizacijskih impulsa i bursta (referentni krominantni nositelj). Koristi se za sinkronizaciju tonskih i videouređaja kojima je za ispravan rad u interakciji s drugim uređajima u proizvodnji AV sadržaja potreban vanjski referentni sinkronizacijski signal. Za sinkronizaciju HDTV uređaja sa SDI sučeljem koristi se “Three level sinkro signal” (sinkronizacijski signal).

Preuzmi tiskano izdanje

PDF, 25 MB

Tiskano izdanje leksikona