Leksikon radija i televizije

Natrag

Beskrajem svijeta

dokumentarno-putopisna TV serija od 154 epizode po 30 minuta, snimana 1981–2006. Autor i filmski snimatelj M. Saletto, urednici Z. Prelog, M. Bušić i M. Mikuljan te M. Branković, producentica J. Ferluga. Redovito emitiranje započelo je 1986, nakon prvih samostalnih putopisa iz Kenije, Tanzanije i Maroka. Saletto se 1988. pridružuje jedriličaru M. Šuteju na ekspediciji Cape Horn, čime je počela serija Jedrima oko svijeta, kao podciklus od 45 nastavaka. Serija je snimana 16mm filmskom kamerom. Prodana je i na međunarodnom TV tržištu (Sky Travel Channel i dr.), a zaradom od 150 000 dolara premašila je inače jeftinu produkciju sa samo dva putujuća člana ekipe. Montaža V. Ferenčak, montaža zvuka I. Drnić i B. Fruk, animacija I. Flegar, glazba A. Dedić i S. Sacher.

Za cikluse Jedrima oko svijeta, Pustolovina u Hrvatskoj (24 nastavaka), Nacionalni parkovi SAD-a (9 nastavaka), 5000 km kroz Mexico (7 nastavaka) i Tragom braće Seljan (13 nastavaka)  izrađene su posebne najavne špice s naslovima tih serija, koje nakon konačnog profiliranja  postaju samo dijelovi (ciklusi) TV serije Beskrajem svijeta.

Preuzmi tiskano izdanje

PDF, 25 MB

Tiskano izdanje leksikona