Leksikon radija i televizije

Natrag

Bell, Alexander Graham

američki izumitelj škotskoga podrijetla (1847–1922). Izumio električni telefon 1875, a 1880. tzv. fotofon (s Ch. S. Tainretom), kojim se intenzitet svjetlosti pretvara u električni signal i susljedno u zvuk. Na tom se načelu zasniva reprodukcija zvuka u zvučnom filmu. U njegovu je čast logaritamska jedinica odnosa dviju fizikalnih veličina nazvana bel (decibel).

Preuzmi tiskano izdanje

PDF, 25 MB

Tiskano izdanje leksikona