Leksikon radija i televizije

Natrag

Bastalić, Jagoda

novinarka i urednica (1966). Diplomirala na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu. Od 1989. na TVZ-u kao realizatorica te novinarka u regionalnom programu i emisiji Hrvatska danas, od 1998. novinarka, zatim do 2010. urednica emisije Latinica. Uredničku i istraživačku ulogu imala u prvoj sezoni emisije 8. kat 2010–11, sa S. Gotthardi Pavlovsky urednički potpisuje dokumentarni film o 56 godina HRT-a Hvala na pažnji, osmišljava i potpisuje velike projekte, kao što su Parlamentarni izbori 2011, Referendum o EU, Lokalni izbori 2013. U jesen 2013. pokreće autorski unutarnjopolitički magazin Labirint. Uredila emisiju Miješani brakovi (Latinica), koja je kao najbolje uređena 2000. dobila nagradu HND-a Marija Jurić Zagorka; novinarka-istraživačica u dokumentarnom filmu Gradi, ruši, gradi (autorica T. Perišin), nagrađenom 2013. nagradom HND-a Velebitska degenija.

Preuzmi tiskano izdanje

PDF, 25 MB

Tiskano izdanje leksikona