Leksikon radija i televizije

Natrag

Barić, Mira

novinarka i urednica (1960). Diplomirala na Pravnom fakultetu u Zagrebu. Na HR Radio Sljemenu od 1991. kao gradska reporterka. Od 1994. stalna članica redakcije unutarnje politike I. programa HR-a, gdje je pratila rad Vlade i Sabora te uređivala emisiju Poslovni tjedan. U Desku HR-a uređuje Jutarnju kroniku, a potom Dnevne novosti, Dnevnik i ostale informativne emisije.

Preuzmi tiskano izdanje

PDF, 25 MB

Tiskano izdanje leksikona