Leksikon radija i televizije

Natrag

Banek, Krešimir

ton-majstor i inženjer projektant (1968). Diplomirao na Elektrotehničkom fakultetu u Zagrebu. Od 1994. na HR-u. Pokrenuo rad prve digitalne režije 1996, sudjelovao u projektiranju i puštanju u rad prve dramske digitalne režije 1997. te prvih digitalnih tonskih kola 2004. Definirao tehnološka rješenja digitalizacije montažnih režija. Kao ton-majstor sudjelovao u realizaciji najvećih projekata HRT-a (posjeti pape Ivana Pavla II., Dubrovačke ljetne igre, Dora, Porin), prijenosa složenih glazbenih emisija te snimanju najvećih orkestara u studiju Bajsić. Od 2013. rukovoditelj je odjela Radijska terenska tehnika.

Preuzmi tiskano izdanje

PDF, 25 MB

Tiskano izdanje leksikona