Leksikon radija i televizije

Natrag

backpack

(žarg.; engl.), kompaktni uređaj za prijenos audiosignala i videosignala preko javnog interneta, najčešće bežičnim pristupom (3G/4G i/ili Wi-Fi), koji omogućuju da ENG ekipa u bilo kojem trenutku može odraditi prijenos uživo s mjesta kojima nije moguće pristupiti SNG kolima ili za potrebe izvanrednih vijesti. Uređaj se sastoji od prijenosnoga kodera, koji kodira AV sadržaj i u komprimiranoj ga verziji internetom šalje uživo kao “live stream”. Ukoliko nema potrebe za prijenosom uživo, snimljeni AV sadržaj može se pohraniti na tvrdi disk i FTP protokolom poslati naknadno. Kako je uređaj namijenjen radu u pokretu, na koderu je obično ugrađen zaslon kako bi se na terenu mogli promijeniti pojedini parametri te vidjeti informacije o trenutačnoj brzini i načinu mrežnog prijenosa koji uređaj ostvaruje. Zbog korištenja javnog interneta i opterećenosti baznih postaja pružatelja telekomunikacijskih usluga može doći do poteškoća u osiguranju potrebne propusnosti, tako da se osnovna prednost ovakvih uređaja temelji na istodobnom korištenju više prijenosnih kanala različitih pružatelja usluga (npr. korištenje više SIM kartica ili kombinacija 3G/4G i Wi-Fi konekcija).

Preuzmi tiskano izdanje

PDF, 25 MB

Tiskano izdanje leksikona