Leksikon radija i televizije

Natrag

background

(engl. pozadina), 1. pozadina događaja, slijed javno nepoznatih podataka koji pridonose razumijevanju događaja i njegovu tumačenju. 2. činjenice koje su bitne u interpretaciji događaja, koje su mu prethodile ili ga prate, ali nisu vidljive. 3. niz manje poznatih podataka iz životopisa određene osobe koji su bitni za razumijevanje i tumačenje njezinih odluka.

Preuzmi tiskano izdanje

PDF, 25 MB

Tiskano izdanje leksikona