Leksikon radija i televizije

Natrag

Bačić, Željka

novinarka i urednica (1958). Diplomirala na Filozofskom fakultetu u Osijeku. Nakon rada u prosvjeti od 1985. vanjska suradnica (lektorica) RTZ-a, od 1987. stalno zaposlena. Radi na autorskim emisijama zabavnoga sadržaja te u IP-u. Kao odgovorna urednica HR Radio Osijeka 2002–05. promijenila profil radiopostaje te organizirala nekoliko medijskih projekata (posjet pape Ivana Pavla II., suradnja s Radio Pečuhom, projekt Vukovar, brošura 60 godina Radio Osijeka, mirna reintegracija Podunavlja). Obavljala dužnost urednice Radio Osijeka 2007. Dobitnica godišnje nagrade HRT-a 1997, Spomen medalje Vukovar 1999, zahvalnice Grada Vukovara te nagrade Novinar godine osječkoga Gradskog radija 2000.

Preuzmi tiskano izdanje

PDF, 25 MB

Tiskano izdanje leksikona