Leksikon radija i televizije

Natrag

autorsko pravo

skup pravnih normi kojima se uređuju odnosi u pogledu intelektualnih autorskih djela iz književnoga, znanstvenoga, umjetničkoga ili publicističkoga područja. Posrijedi je moralno i materijalno pravo osobe koja je autor neke intelektualne tvorevine, tj. autorskoga djela. Nije svako novinarsko djelo autorsko. Predmetom autorskoga prava nisu dnevne novosti i druge vijesti koje imaju karakter običnih medijskih informacija. Postoje i tzv. sadržajna ograničenja autorskoga prava radi informiranja javnosti preko tiska, radija, televizije ili interneta. Tako je dopušteno korištenje autorskih djela koja se pojavljuju kao sastavni dio tekućega događaja o kojem se izvješćuje, pod uvjetom da se autorsko djelo koristi u opsegu koji odgovara svrsi i načinu izvješćivanja; dopušteno je korištenje novinskih članaka i fotografija o tekućim političkim, gospodarskim ili vjerskim pitanjima koji su objavljeni u drugim sredstvima javnoga priopćavanja, pod uvjetom da autor to nije izričito zabranio i da se autorsko djelo koristi u opsegu koji odgovara svrsi i načinu izvješćivanja; dopušteno je korištenje javnih političkih, vjerskih i drugih govora održanih u tijelima državne ili lokalne vlasti, vjerskim ustanovama ili prilikom državnih ili vjerskih svečanosti te izvadaka iz javnih predavanja. No u svakom od navedenih slučajeva trebaju biti naznačeni izvor i autor.

Preuzmi tiskano izdanje

PDF, 25 MB

Tiskano izdanje leksikona