Leksikon radija i televizije

Natrag

autorsko djelo

originalna intelektualna tvorevina iz književnoga, znanstvenoga ili umjetničkoga područja koja ima individualni karakter, bez obzira na način i oblik izražavanja, vrstu, vrijednost ili namjenu. Autorska su djela napose pisana djela, govorna djela, računalni programi, glazbena, glazbeno-scenska, dramska, scensko-dramska i koreografska djela, djela likovne umjetnosti, arhitekture, primijenjene umjetnosti, fotografska, audiovizualna i kartografska djela, prikazi znanstvene ili tehničke prirode, kao što su crteži, planovi i skice. Autorsko djelo uživa posebnu zakonsku i moralnu zaštitu.

Preuzmi tiskano izdanje

PDF, 25 MB

Tiskano izdanje leksikona