Leksikon radija i televizije

Natrag

autor

osoba koja je prema vlastitoj ideji stvorila djelo (književno, filmsko, glazbeno, likovno, znanstveno, publicističko, novinarsko i dr.) koje se odlikuje posebnim sadržajem i stilom. Obdaren je sposobnostima za kreativno i individualno djelovanje, za pokretanje novih misli i projekata koje realizira u posve novom djelu, koje autoru pripada pravno i moralno, a u kulturnom pogledu, zbog izrazite važnosti i utjecaja, pripada svim ljudima, tj. čovječanstvu. Autorski rad najviše dolazi do izražaja u umjetnosti i znanosti, gdje ostavlja trajna dobra, ali i u audiovizualnim i novinarskim profesijama. U pravilu je autor pojedinac, kao začetnik ideje i kao nositelj kreativne djelatnosti koja se završava u djelu. Na taj način potvrđuje samostalnost, inventivnost, stvaralaštvo i originalnost kao bitne pretpostavke, odnosno kvalitete svakoga autora i autorstva. Kad u nastanku jednoga djela sudjeluju dva ili više autora, autorstvo se dijeli razmjerno stvarnom udjelu. U filmskom i TV stvaralaštvu kao najvažniji autori priznati su redatelj, pisac scenarija, skladatelj i glavni snimatelj. Svaka zemlja, pa tako i Hrvatska, autore štiti posebnim zakonima i regulira autorsko pravo, a postoji i međunarodna zaštita kako bi se spriječili različiti oblici ugrožavanja i krađe autorskih djela te osigurali vrlo bitni izvori prihoda i za autore i za njihove države.

Preuzmi tiskano izdanje

PDF, 25 MB

Tiskano izdanje leksikona