Leksikon radija i televizije

Natrag

automatsko indeksiranje

postupci pri kojima računalni sustav analizira sadržaj namijenjen arhiviranju, prepoznaje određene uzorke ili promjene u kontinuitetu odvijanja sadržaja, odabire odgovarajuće parametre za potrebe kasnijega pretraživanja i sprema ih u indeksnu strukturu. Automatsko indeksiranje može se primijeniti na različite vrste sadržaja, ali je najzanimljivija primjena na videosadržaj. Softveri segmentiraju videosadržaj u vremenu (tipično tražeći nagle promjene u sadržaju slike i tako automatski odvajajući scene), a zatim u svakom segmentu pokušavaju prepoznati prvo opće strukture i oblike (tražeći pravilnosti i poznate oblike), a zatim poznate oblike, poput lica ljudi u slici na temelju baze podataka o razlikovnim obilježjima tih lica. Prepoznate informacije napredniji računalni sustavi čak pokušavaju razumjeti, odnosno ustanoviti kontekst scene. Utvrđene zaključke o sadržaju scene sustav ili naprosto spremi ili ga ponudi arhivaru na doradu. Sličan postupak koji zahtijeva manju procesnu snagu i daje bolje rezultate odnosi se na tehnike prepoznavanja govora. Metode automatskoga pretraživanja, osobito one temeljene na prepoznavanju govora, znatno pridonose kvalitetnoj obradbi arhivskih materijala ili općenito programskoga gradiva pohranjenoga u (digitalnom informatiziranom) sustavu.

Preuzmi tiskano izdanje

PDF, 25 MB

Tiskano izdanje leksikona