Leksikon radija i televizije

Natrag

automatizacija emitiranja

organizacijski i tehnološki sustav za automatsko emitiranje radijskoga ili TV programa prema prethodno utvrđenoj listi odvijanja programa, bez ljudske intervencije. Sustavi za automatsko emitiranje programa po načinu rada mogu biti samostalni ili dio većega sustava s mogućnošću dijeljenja sadržaja, zajedničkog unosa emisija, povezivanja sa sustavom za planiranje i praćenje (engl. traffic) te povezivanja s produkcijskim nelinearnim sustavima. Sastoje se od aplikacijskoga softverskog dijela, upravljačkog sklopovlja i uređaja za pohranu i reprodukciju materijala. O emitiranju se brinu specijalizirani softveri koji upravljaju sustavima za reprodukciju unaprijed snimljenoga programskog sadržaja. Softver nadzire i eventualne praznine ili preklapanja u listi odvijanja, ono što se trenutačno emitira i što slijedi, koliko je vremena preostalo do kraja emisije te popunjuje razmake među emisijama zadanim sadržajima, a u slučaju potrebe omogućuje trenutačni prelazak na ručno upravljanje. Automatizirano emitiranje zahtijeva posebnu pripremu sadržaja te disciplinu i poštivanje utvrđenog rasporeda emitiranja. Sustav automatiziranog emitiranja programa ima mogućnost kontrole i upravljanja uređajima koji se nalaze u lancu emitiranja programa, uključujući npr. tonsko miješalo i procesore u radijskom odvijanju, a u televizijskom videomatricu, logo generatore, matricu kontrolnih signala, matricu vremenskih identifikacijskih signala, uređaj za utiskivanje grafičkih elemenata i animacija, audiomiješala i videomiješala, magnetoskop, playout server i dr. Automatsko odvijanje radijskoga programa HRT-a počelo je 2003, kad se uvela noćna playlista, u kojoj su se izmjenjivale najave snimljene u Netia sustavu i prilozi ozbiljne glazbe, emitiranih s BBC-ja preko eurovizijskih satelitskih veza. Voditelj projekta bio je Đ. Ivošević. Noću se automatizirano odvijaju svi nacionalni i regionalni radijski programi, osim I. i II. programa, koji se odvijaju uživo. Prvi samostalni serverski sustavi za emitiranje TV programa na HRT-u instalirani su 2010. za potrebe emitiranja programa Slika Hrvatske i HTV3, a 2013. počeo se koristiti automatski serverski sustav Harmonic-Snell.

Preuzmi tiskano izdanje

PDF, 25 MB

Tiskano izdanje leksikona