Leksikon radija i televizije

Natrag

audiovizualno gradivo

građa koja se sastoji od audiovizualnih zapisa na bilo kojem nosaču i u bilo kojem zapisnom obliku (filmskoj vrpci, magnetskoj vrpci, na disku i dr., bilo u analognom bilo u digitalnom obliku). Gradivo nastalo radom Televizije (pravne osobe i fizičkih osoba-autora) pohranjuje se i katalogizira. Isprva su AV sadržaji na filmu kao mediju (uglavnom žurnali, vijesti te filmovi dječjeg programa, drame i glasoviti TV magazini A. Martija) pohranjivani u redakcijama RTZ-a, često kod autora-novinara. Promjene u pristupu vidljive su od 1963, kad u okviru Centra za dokumentaciju RTZ počinje djelovati filmska dokumentacija. Od 1968. do 1972. obavljena je inventura AV materijala te su utvrđeni principi katalogizacije, pohrane i arhiviranja, a filmska dokumentacija postaje TV dokumentacija. Pohrana AV materijala dislocirana je, kao i cijela tadašnja TVZ, a ujedinjena 1976. useljenjem u prostorije Fakulteta strojarstva i brodogradnje. Useljenjem u novoizgrađeni Dom HRT-a dobiva 1991. namjenski prostor. Zahvaljujući dugogodišnjemu radu na katalogizaciji, sadržaji su pristupačni internim i vanjskim korisnicima. Katalogizacija je pojednostavljena, a sam proces ubrzan informatizacijom. Kartice su napuštene potkraj 1980-ih, njihov je sadržaj unesen u tadašnji informacijski sustav STATUS te 2003. migriran u sustav za upravljanje dokumentima Meridio. Novom organizacijom HRT-a INDOK 2013. postaje odjel Audiovizualno gradivo unutar RJ Arhivi i programsko gradivo, a njegov dio koji upravlja fotografijama, notnim zapisima, multimedijom, knjigama i ostalim gradivom zaseban odjel Notno, foto, multimedijalno i drugo gradivo.

Preuzmi tiskano izdanje

PDF, 25 MB

Tiskano izdanje leksikona