Leksikon radija i televizije

Natrag

audiovizualno djelo

svako djelo izraženo slikama koje u slijedu daju dojam pokreta, sa zvukom ili bez zvuka, bez obzira na vrstu podloge na kojoj je fiksirano.

Preuzmi tiskano izdanje

PDF, 25 MB

Tiskano izdanje leksikona