Leksikon radija i televizije

Natrag

audioopis

(engl. audio description – naracija), verbalni opis scena namijenjen slijepim i slabovidnim osobama kao pomoć u razumijevanju i ostvarivanju što potpunijega dojma TV programa. Emitira se u vrijeme zvučnih pauza (tišina), a iznimno za vrijeme glazbe ili za nekih manje bitnih elemenata. Uobičajeno opisuje najavne i odjavne špice, mjesto i vrijeme radnje, zvukove ili zvučne efekte koji se ne mogu jasno odrediti, znakove ili relevantan tekst na ekranu, likove (odjeću, fizičke atribute, izraze lice, govor tijela, dob itd.). U digitalnom se okruženju audioopis prema krajnjim korisnicima šalje kao dodatni tonski kanal pripremljen u tehnologiji broadcast mix (miješanje glavnog tona i audioopisa obavlja se prije emitiranja) ili receiver mix (miješanje audioopisa i glavnog tona odvija se u TV prijamniku koji uz audioopise dobiva i informaciju o načinu miješanja, prije svega za koliko će se prigušiti glavni ton). Prvi film s audioopisom prikazan na HRT-u bio je Moram spavat’ anđele (D. Aćimović, 2007).

Preuzmi tiskano izdanje

PDF, 25 MB

Tiskano izdanje leksikona