Leksikon radija i televizije

Natrag

audio

(od lat. audio – slušam), kraći naziv za audiotehniku, granu tehnologije koja se bavi pretvorbom zvuka u elektroničke signale (analogne i digitalne), prijenosom, obradbom i arhiviranjem tih signala te njihovom pretvorbom natrag u “reproducirani” zvuk. Tehničke standarde i norme povezane s audiopodručjem utvrđuje AES.

Preuzmi tiskano izdanje

PDF, 25 MB

Tiskano izdanje leksikona