Leksikon radija i televizije

Natrag

ATSC

(akr. od engl. Advanced Television Systems Committee – Komitet za napredne televizijske sustave), komisija osnovana u SAD-u 1982. kako bi koordinirala razvoj nacionalnih tehnoloških standarda za distribuciju TV signala visoke kvalitete (HDTV) u zemaljskim, kabelskim i satelitskim mrežama. ATSC standardi koriste se u Sjevernoj Americi te u nekim državama Južne Amerike i Azije. U odnosu na DVB sustave razlikuje se ponajprije u modulaciji, jer se koristi VSB-om (modulacija amplitude s djelomično potisnutim jednim bočnim pojasom, engl. vestigial sideband modulation), a DVB sustavi COFDM-om. U razvoju je i testiranju ATSC 3.0 standard, za koji se očekuje da će uz kompatibilnost s dosadašnjim ATSC standardima ponuditi nove funkcionalnosti, korištenje OFDM modulacije, povećanu efikasnost prijenosa, podršku za UHD i sl.

Preuzmi tiskano izdanje

PDF, 25 MB

Tiskano izdanje leksikona