Leksikon radija i televizije

Natrag

artefakti

vidljive smetnje na TV uređaju, kvadratične konture u području slike. Posljedica su tehničkog ograničenja sustava; nastaju prilikom sažimanja (kompresije) signala zbog gubitka podataka u prijenosu digitalnog signala ili u slučaju kad se brzina prijenosa digitalnog signala smanji i time prouzroči dodatnu kompresiju, pa se u TV prijamniku ne može u potpunosti rekonstruirati odaslani sadržaj. Artefakti nastaju i kod digitalne obradbe slike, kad se objekt snimanja mijenja prebrzo u odnosu na mogućnosti procesiranja signala.

Preuzmi tiskano izdanje

PDF, 25 MB

Tiskano izdanje leksikona