Leksikon radija i televizije

Natrag

Ars Acustica

emisija III. programa HR-a, emitira se od 1995; propituje inovativne pristupe glazbenim i dramskim formama, eksperimentira sa zvukom te promovira djela izvorno skladana za radio (zvučni pejzaži, instalacije, radiopoezija, nove dramske forme i dr.), a kroz suradnju s članicama istoimene skupine Euroradija i najnovija svjetska ostvarenja svjetskih u mediju zvuka (sound art).

Preuzmi tiskano izdanje

PDF, 25 MB

Tiskano izdanje leksikona