Leksikon radija i televizije

Natrag

Arnheim, Rudolf

njemački teoretičar filma, medija i umjetnosti (1904–2007). Diplomirao na Sveučilištu u Berlinu, gdje je i doktorirao. Od 1940. u SAD-u, gdje je bio sveučilišni profesor psihologije umjetnosti (na Harvardu i dr.). U studiji Film kao umjetnost (Film als Kunst, 1932) analizirao razlike filmske slike i fizičke zbilje, pronalazeći u njima specifične filmske estetske mogućnosti. Zapažene su i njegove studije s područja psihologije likovnih umjetnosti, napose Umjetnost i vizualno opažanje (Art and Visual Perception, 1954). Jedan od najranijih teoretičara radija kao medija; 1936. objavio studiju Radio: umjetnost zvuka (Radio: The Art of Sound), u kojoj je nastojao definirati specifična medijska svojstva radija, a kao suradnik Sveučilišta Columbia 1940-ih analizirao je utjecaj sadržaja dnevnih radijskih soap opera na slušatelje, napose žene, i njihovu identifikaciju s pripovjednim svijetom žanra (Svijet dnevnog serijala The World of the Daytime Serial). Tim je radom, uz studije H. Herzog i H. Kaufman, začeo analize soap opera, a u širem smislu i sociopsihološke recepcijske studije medijskih sadržaja.

Preuzmi tiskano izdanje

PDF, 25 MB

Tiskano izdanje leksikona