Leksikon radija i televizije

Natrag

arhivska snimka

slika ili zvučni zapis pohranjen u arhivu i upotrijebljen za stvaranje novih audiovizualnih sadržaja. Arhivska snimka iz koje se može odmah utvrditi da je snimljena u prijašnjem vremenu mora biti grafički označena ili najavljena kako bi se izbjegla mogućnost da je gledatelj ili slušatelj doživi kao aktualnu.

Preuzmi tiskano izdanje

PDF, 25 MB

Tiskano izdanje leksikona