Leksikon radija i televizije

Natrag

antena

(od lat. antenna – jedreni križ), vodič ili sustav vodiča koji služe za isijavanje ili prijam elektromagnetskih valova. U uporabi su brojni oblici antena i antenskih sustava, ovisno o dužini vala (frekvencijskom području) i o namjeni. Dipol antena jedan je od osnovnih tipova antena, duljina kojih je proporcionalna valnoj duljini signala. Parabolična antena visoko je usmjerena antena, s reflektorom u obliku rotacijskoga paraboloida, u pravilu u uporabi na frekvencijama u području gigaherca (GHz). Antena s oblikovanim snopom (engl. shaped-beam antenna) tip je antene na satelitu, sa snopom koji je oblikovan prema obliku teritorija kojemu je namijenjen. Jedan od načina za oblikovanje snopa jest primjena višestrukih obasjavača (iluminatora) oko žarišta paraboloidnog reflektora. Antenski dijagram jest krivulja koja predstavlja, u pravokutnim ili polarnim koordinatama, dobitak antene u različitim smjerovima u odnosu na određenu ravninu ili prostor. Dobitak antene jest omjer, uobičajeno izražen u decibelima (dBi, dBd), snage narinute na ulazu referentnoj anteni prema snazi narinutoj danoj anteni kako bi proizvela, u danom smjeru, istu jakost polja ili jednaku gustoću toka snage na istoj udaljenosti. Izotropna antena (izotropni radijator) idealno je neusmjerena antena, postoji samo kao teorijski pojam, ali služi kao osnovni predložak prema kojemu se uspoređuju karakteristike realnih antena – kao emisijska emitirala bi jednoliko po cijeloj sferi, a kao prijamna primala bi jednoliko iz cijele sfere. Izotropna je antena i osnovna referentna antena, ali se kao referentna antena koriste i poluvalni dipol i monopol (vertikalna antena, kratka s obzirom na dužinu vala). Višestruka antena sastavljena od jednog napajanog dipola i više nenapajanih dipola zove se Yagi antena (po H. Yagiju). Takva antena vrsta je usmjerene antene u jednoj polarizacijskoj ravnini. Dobitak Yagi antene proporcionalan je broju elemenata antene u odnosu na dipol antenu. Za prijam TV signala najčešće se koriste Yagi i logaritamske antene. Yagi ima bolju usmjerenost, bolji faktor pojačanja i omjer naprijed-nazad, a logaritamska ima širi kut prijma i pokriva široki frekvencijski opseg. Radijski i TV signali na velikim se odašiljačkim objektima odašilju pomoću antenskih sustava složenih od većeg broja pojedinačnih antena. Za napajanje takvih sustava potreban je pojni vod, posebno građen vodič ili kabel kojim se elektromagnetska energija prenosi od odašiljača do antene. S obzirom na velike snage i visoke frekvencije koje prenosi, takav kabel čini znatan segment cjelokupnoga antenskog sustava. Razvoj bežičnih komunikacija i sve veći zahtjevi za višim kapacitetima i brzinama prijenosa doveli su do razvoja sustava temeljenih na konceptu tzv. pametnih antena (engl. smart antennas) koji predstavljaju antenske nizove s nekoliko antenskih elemenata gdje svaki odašilje drugačiji podatkovni niz, a na prijamniku se vrši superpozicija svih odaslanih signala. Za posebne namjene koriste se i aktivne antene, koje – za razliku od pasivnih – uz dodatak jedne ili više elektroničkih komponenti mogu upravljati smjerom i ostalim karakteristikama antenskog dijagrama, čime se smanjuje izračena snaga i bolje iskorištava frekvencijski spektar.

Preuzmi tiskano izdanje

PDF, 25 MB

Tiskano izdanje leksikona