Leksikon radija i televizije

Natrag

analogni signal

signal koji se kontinuirano mijenja i može poprimiti bilo koju vrijednost, odnosno svaki promjenjivi signal koji je kontinuiran i u vremenu i u amplitudi.

Preuzmi tiskano izdanje

PDF, 25 MB

Tiskano izdanje leksikona