Leksikon radija i televizije

Natrag

analogna televizija

televizija kod koje se proizvodi, prenosi i odašilje analogni TV signal. U proizvodnji se koristi analogni složeni videosignal u boji (PAL, SECAM ili NTSC) ili analogni komponentni videosignal. Program se snima i obrađuje na analognim snimačima i uređajima za obradbu. Analogna televizija sve se manje koristi, a dominira digitalna proizvodnja, digitalni uređaji (kamere, video i tonska miješala,nelinearne montaže i dr.) i digitalno TV odašiljanje (digitalna televizija).

Preuzmi tiskano izdanje

PDF, 25 MB

Tiskano izdanje leksikona