Leksikon radija i televizije

Natrag

akustika

grana fizike koja izučava pojave i učinke širenja zvuka. Zvuk se zrakom širi u obliku valova, a njegov intenzitet opada od izvora s kvadratom udaljenosti zbog kuglastog oblika zvučnih valova. Pri širenju u prostor zvuk dodatno slabi zbog apsorpcije u zraku, kao i na graničnim plohama na koje nailazi (tlo, pregrade i sl.). Bitna su svojstva širenja zvuka refleksija (odraz) od čvrste plohe, difrakcija (ogib) oko rubova graničnih ploha te refrakcija (lom) pri prijelazu među sredstvima različitih gustoća. Sve navedene pojave utječu na zvučno polje u prostoru. Na otvorenom prostoru zvučno je polje podložno klimatskim utjecajima. U zatvorenom prostoru ono je homogenije zbog višestrukih refleksija koje se manifestiraju kao odjek. U zatvorenoj prostoriji nastoji se postići što veća difuznost zvuka, te eliminirati jeka i stojni valovi, kako bi se postigla što veća kakvoća zvučnog polja u smislu razgovjetnosti govora i ugode u glazbi pri izvođenju te slušanju ili snimanju zvuka.

Preuzmi tiskano izdanje

PDF, 25 MB

Tiskano izdanje leksikona