Leksikon radija i televizije

Natrag

agencijska TV vijest

snimka koju agencije nude svojim pretplatnicima kroz sustav multilateralne razmjene. Obično su to montirane snimke događaja koje imaju tzv. it ton (international soundtrack), tj. popratni ton (atmosfera). Uz snimku uglavnom dolazi i tekst u elektroničkoj verziji koji sadržava opis događaja, transkript izjava sugovornika i popis kadrova (tzv. shot lista). Novinari se agencijskim snimkama koriste za pripremanje i montažu redakcijskih TV izvještaja o važnim događajima s mjesta na kojima TV kuća nema dopisnika. Često se i sami dopisnici na terenu koriste agencijskim snimkama jer ne mogu pokriti sva zbivanja i lokacije. Koriste se samo dijelovi slikovne građe i izabrani tonski inserti i izjave, a novinari na temelju najnovijih podataka pišu novi tekst. Javni TV servisi koriste se i tzv. EVN razmjenom (Eurovision News Exchange), u kojoj se nude snimke TV kuća članica Eurovizije te Reuters TV-a i APTN-a, najpoznatijih agencija za distribuciju AV materijala.

Preuzmi tiskano izdanje

PDF, 25 MB

Tiskano izdanje leksikona