Leksikon radija i televizije

Natrag

Život glazbe

glazbeno-govorna emisija, emitira se na III. programu HR-a od kraja 1980-ih. Bavi se različitim aspektima glazbe, a koncipirana je u tematskim ciklusima (Glazba i grad, Riječ je glazba je riječ, Skladatelj – naš suvremenik, Glazba srednjeg vijeka, Glazba 20. stoljeća, Operna glazba, Glazba iz knjiga, Povijesne i koncertne studijske snimke HR-a, Europski glazbeni mozaik). Autori su M. Barbieri, N. Bezić, H. Breko Kustura, T. Čunko, N. Gligo, S. Jakubin, Z. Mrkonjić, Đ. Otržan, P. Pavić, D. Puhovski, D. Schopf, A. Vidić i dr.

Preuzmi tiskano izdanje

PDF, 25 MB

Tiskano izdanje leksikona