Leksikon radija i televizije

Natrag

Živković, Ilija

novinar i urednik (1954–2015). Završio Katolički bogoslovni fakultet u Zagrebu 1980, kad se zaredio za svećenika. Usavršavao se na Papinskom sveučilištu Antonianum, doktorirao na američkom Katoličkom sveučilištu. U Washingtonu vodio Hrvatsku katoličku misiju 1984–94. Radio u Glasu Amerike kao spiker, novinar i prevoditelj 1985–92, a nakon 1990. kao urednik jutarnje emisije Glasa Amerike za Hrvatsku. Od 1994. pomoćnik glavnog tajnika Hrvatske biskupske konferencije, od 1995. voditelj njezina Tiskovnog ureda i ravnatelj Informativne katoličke agencije (IKA). Glavni direktor Hrvatskoga katoličkog radija 1999–2001. Od 2001. poglavar Samostana franjevaca trećoredaca u Odri. Profesor psihologije na Katehetskom institutu Teološkoga bogoslovnog fakulteta.

Preuzmi tiskano izdanje

PDF, 25 MB

Tiskano izdanje leksikona