Leksikon radija i televizije

Natrag

šum

fenomen koji negativno utječe na informaciju u obliku smetnje. Javlja se u gotovo svakom komunikacijskom kanalu, kako prijenosnom tako i prijamnom. Kod elektroničkih uređaja najizraženiji je termički šum, proporcionalno ovisan o temperaturi i širini frekvencijskoga pojasa signala, a generiraju ga pasivne i aktivne komponente od kojih je sastavljen. Tako je npr. kod tonskih uređaja šum čujan u slučaju niske razine tonskoga signala u odnosu na sam generirani signal šuma. Kod videosignala utjecaj šuma vidljiv je na kvaliteti slike, tj. na njezinoj oštrini i rezoluciji. Za ocjenu kvalitete uređaja korištenih u video i audiopodručju definiran je → odnos signal–šum.

Preuzmi tiskano izdanje

PDF, 25 MB

Tiskano izdanje leksikona