Leksikon radija i televizije

Natrag

Štrbac, Dušan

pravnik i političar (1922–2018). Diplomirao na Pravnom fakultetu u Zagrebu. Direktor TVZ-a 1957–58, direktor TV Beograd 1958–59, direktor programa RTZ-a 1959–62, predsjednik Komisije za televiziju Jugoslavije i član Upravnog odbora JRT-a 1958–63, saborski zastupnik 1960–67, republički sekretar za pravosuđe i opću upravu Hrvatske 1967–71, član Ustavnog suda Hrvatske 1972–80, potom 1982–90. sudac i 1989–90. predsjednik Ustavnoga suda Jugoslavije.

Preuzmi tiskano izdanje

PDF, 25 MB

Tiskano izdanje leksikona