Leksikon radija i televizije

Natrag

Špiler (Spiller), Miroslav

skladatelj, dirigent, pijanist i glazbeni teoretičar (1906–1982). Diplomirao na Muzičkoj akademiji u Zagrebu (kod F. Lhotke), usavršavao se u Berlinu (kod A. Schönberga), Baselu i Parizu (kod V. d’Indyja). Glazbeni urednik, redoviti klavirski pratilac i dirigent novoosnovanog orkestra RZ-a 1931–41. Otpušten iz službe 1941, pridružio se 1943. partizanima. Šef muzičkoga odjela RZ-a 1945–47. Član i umjetnički rukovoditelj Radio-komiteta Savezne radio-stanice 1947–53. Od 1953. predaje na sarajevskoj Višoj pedagoškoj školi, potom je redoviti profesor Muzičke akademije u Sarajevu 1955–75, gdje je bio i rektor. Skladanjem se bavio od II. svjetskog rata, ponajprije za orkestralne i komorne sastave, slijedeći stil kasnoga romantizma na prijelazu prema ekspresionizmu.

Preuzmi tiskano izdanje

PDF, 25 MB

Tiskano izdanje leksikona